Về Cơ sở y tế có hỗ trợ tiếng nước ngoài Tỉnh Okinawa

Nhật Bản là đất nước có nền y học phát triển, tuy nhiên mỗi bệnh viện sẽ chuyên về các lĩnh vực chữa trị khác nhau. Có những lĩnh vực mà ở các khu đảo xa không thể chữa trị được, vì vậy, người lao động nước ngoài hãy tham khảo ý kiến người chủ lao động của mình khi đi khám bệnh tại bệnh viện.
“Cơ quan trao đổi quốc tế và phát triển nguồn nhân lực thuộc Cơ quan lợi ích công cộng Okinawa” đang tiến hành lập Danh sách những cơ sở y tế có hỗ trợ tiếng nước ngoài tại tỉnh Okinawa. Tuy nhiên, cho đến thời điểm tháng 1 năm 2019, trong tỉnh không có cơ sở y tế nào có thể hỗ trợ tiếng Việt.
Khi khám chữa bệnh tại bệnh viện, hãy tham khảo ý kiến người chủ lao động, và sử dụng “phiếu điều tra thăm khám đa ngôn ngữ” để khám chữa tại bệnh viện.
Chủ lao động và nghiệp đoàn kinh doanh nông nghiệp mà người nước ngoài được phái cứ đến có trách nhiệm phải nắm rõ cơ sở cấp cứu, khoa trị liệu tại bệnh viện gần đó để dự phòng trước trường hợp người lao động nước ngoài cần phải cấp cứu và chuẩn bị sẵn sàng “Phiếu điều tra thăm khám đa ngôn ngữ” để họ có thể sử dụng được.
Có thể tra cứu khu vực và khoa điều trị của các cơ sở y tế trong danh sách các cơ sở y tế của Tỉnh có thể hỗ trợ tiếng nước ngoài chẳng hạn như tiếng Anh trong đường link trang web dưới đây.

Cơ quan trao đổi quốc tế và phát triển nguồn nhân lực Cơ quan lợi ích công cộng Okinawa Các cơ sở y tế có hỗ trợ tiếng nước ngoài (Không có tiếng Việt)

https://kokusai.oihf.or.jp/medicalinfo/

Về Phiếu điều tra thăm khám đa ngôn ngữ

Hãy sử dụng “Phiếu điều tra thăm khám đa ngôn ngữ” do Cộng đồng quốc tế hearty Konandai và Cơ quan lợi ích cộng đồngTổ chức quốc tế Kanagawa lập trong đường link trang web dưới đây.
Phiếu điều tra thăm khám cho phép người nước ngoài thông báo cho bác sĩ về các triệu chứng của họ bằng tiếng mẹ đẻ khi họ bị ốm hoặc bị thương ở Nhật Bản, sau đó nó sẽ được dịch sang tiếng Nhật.

http://www.kifjp.org/medical/