Cách đi xe buýt số 1 đến số 6, số 9, số 11 đến số 17, số 105

① Lên xe buýt
Lên xe buýt bằng cửa trước

② Đút tiền xe vào trong hộp nhận tiền xe
Khi đút tiền xe vào trong hộp tiền xe thì nó sẽ không nhả tiền trả lại. Vì vậy hãy chú ý chỉ cho đúng số tiền xe cần trả.
Khi sử dụng chức năng đổi tiền lẻ, tờ tiền giấy có mệnh giá trên 1000 Yên thì hầu như không thể dùng để đổi được vì mệnh giá quá lớn.

③ Bấm nút xuống xe
Tên của trạm dừng tiếp theo sẽ được nói trên loa phát thanh ở trong xe và được hiển thị trên bảng hiển thị giá tiền gắn phía trước bên trong xe (có một số xe không có)
Khi tên của trạm dừng mà bạn muốn xuống được thông báo trên loa hoặc được hiển thị trên màn hình, thì hãy ấn nút báo xuống xe.

④ Xuống xe
Xuống xe từ cửa sau.
※Xe buýt số 105 chỉ có cửa trước, vì vậy hãy xuống xe bằng cửa trước khi đi tuyến buýt này.

Cách đi xe buýt số 8, 10, 12 và các xe từ số 20 trở đi

① Lên xe buýt
Xe buýt số 8, 10, 12 phải lên xe từ cửa sau

② Lấy vé
Vé xe là tờ giấy có ghi số của các trạm dừng mà mình đã đi qua,
nó dùng để kiểm tra tiền vé xe.
Vì vậy đừng làm mất nó trước khi xuống xe.

③ Bấm nút xuống xe
Tên của trạm dừng tiếp theo sẽ được nói trên loa phát thanh ở trong xe và được hiển thị trên bảng hiển thị giá tiền gắn phía trước bên trong xe (có một số xe không có)
Khi tên của trạm dừng mà bạn muốn xuống được thông báo trên loa hoặc được hiển thị trên màn hình, thì hãy ấn nút báo xuống xe.

④ Kiểm tra tiền vé phải trả.
Nhìn số ghi trên vé, so số này với số ghi trên máy hiện tiền vé,
Sau đó bỏ vào hộp tiền số tiền vé.

⑤ Thanh toán tiền phí
Khi cho tiến vé xe vào trong hộp tiền vé
Lưu ý là máy sẽ không nhả tiền lẻ trả lại.
Tiền đổi được là tiền có mệnh giá từ 1000 Yên trở xuống.

⑥ Xuống xe
Xuống xe bằng cửa trước