Động đất là gì?

Động đất là một sự rung chuyển dữ dội của mặt đất.
Nó rất nguy hiểm vì các tòa nhà sẽ bị phá vỡ bởi các trận động đất lớn.
Sau cơn chấn động đầu tiên, “Động đất liên chấn (Aftershock)” tiếp tục xảy ra nhiều lần.
Nhật Bản là một đất nước có nhiều trận động đất.
Người ta nói rằng một trận động đất lớn có thể xảy ra ở Okinawa.
Khi động đất xảy ra đột ngột, vui lòng chuẩn bị đồ đạc, xác nhận nơi ẩn náu, xác nhận các vật dụng để sử dụng khẩn cấp hàng ngày để bạn có thể bảo vệ tính mạng của mình trong trường hợp khẩn cấp.

Sóng thần là gì?

Sóng thần là đợt sóng rất cao đến sau khi xảy ra động đất.
Sẽ rất nguy hiểm vì nó sẽ ập đến cả những nơi mà thông thường không có sóng.
Tuyệt đối không tiếp cận biển cho đến khi cảnh báo được tắt, vì thảm họa sẽ không chỉ đến trong một lần mà sẽ đến nhiều lần.
Hãy sơ tán đến nơi có địa hình cao ngay lập tức.

Tòa nhà lánh nạn sóng thần

Tòa nhà để sơ tán tạm thời khi sóng thần ập đến là một trong những địa điểm sơ tán.
Có nhiều khu vực có ít những chỗ cao, vì vậy ở các khu vực này thì các cơ sở công cộng gần biển và chung cư được chỉ định là tòa nhà sơ tán khi xảy ra sóng thần.
Ngay khi có cảnh báo sóng thần, xin hãy chạy lên nóc tòa nhà sơ tán.
Tòa nhà lánh nạn sóng thần được hiển thị như trong Hình.